úterý 28. září 2010

Záplavy na pokračování

Asi je něco divného s přírodou, když dvakrát během dvou měsíců se malý potůček několikanásobně zvedne. A říkat, že si lidé nemají stavět domy tam, kde si je po desetiletí/staletí stavěli, je hodně mimo.

A ještě jeden detailnější pohled. Tam, co začíná, je pod vodou skryt můstek.

úterý 7. září 2010

A kdo za to může?

Právě jsem doopravil další vstupní písemné práce z matematiky. A opět hrozivé výsledky - neznámá je "sprosté slovo", zlomky se "sčítají" tak, že se provede kouzlo s čísly a je tu výsledek.
Podíval jsem se na loňské, předloňské a současné výsledky a je to naprosto průkazné: 2008/2009 je nejlepší, další rok o stupeň horší, současný se už v průměru potácí na hranici pětky. Závěr: zrušení přijímacích zkoušek usnadňuje přechod na střední školu, ale neznamená, že výchozí základy jsou stejné. Spíše naopak: tam, kde není tlak na předvedení znalostí (na základní škole jsou kompetentní podle ŠVP - jestli se nemýlím - v deváté třídě letos), tam není co předvést. Studenti/tky nemají ani náznak abstraktního myšlení.
Použití matematických pravidel se pak provádí formou zaříkávání a míchání všehochuti tak, aby "to nějak vyšlo".
Ví to pan ministr, školní inspekce, ne-školská veřejnost? A co na to naše vláda? Uvidíme příští rok, jak se projeví "zkompetentování" žáků.
Dodatek po opravné hodině: na jedné, bohužel nevím které škole, výuka probíhala tak, že žáci sami pracovali v pracovních sešitech, když to měli dobře, dostali malou jedničku. Pak se napsali písemky, sečetlo, podtrhlo. Inu, také způsob učení.
Jinak shruba 3/4 studentů/tek přiznali/y, že od rozhodnutí o přijetí na studium příliš nevzpomněli/y. Takže co se divit výsledkům. V tomto ohledu je rozhodnutí o nezrušení tří přihlášek jen dalším nekompetentním rozhodnutím. Slabý populační ročník se dostane, kromě elitních gymnázií a vybraných oborů středních odborných škol, v podstatě kamkoliv. A my - učitelé těch ne-elitních škol - konejme zázraky.

středa 1. září 2010

Motto letošního roku: Nebojte se matematiky, ta se musí bát vás! Vyslovit se dá cokoliv, dokázat jen něco!

Po letošním srpnovém přezkoušení z matematiky, kdy jsem se podílel na několikanásobném neúspěšném dolování znalostí z matematiky, nebo - chcete-li - matematických kompetencí, jsem se rozhodl předstoupit před studenty s mottem pro letošní rok: "Nebojte se matematiky, ta se musí bát vás! Vyslovit se dá cokoliv, dokázat jen něco!"
Bez matematiky by se lidstvo nedostalo tam, kde dnes je. Nemyslím ekonomickou a ekologickou krizi, ale stupeň technologie. Matematika pomohla využít vod Nilu k zavlažování Egypta, matematika pomohla "plánovat" starověké zemědělství Mezopotámie, matematika dovedla abstraktní myšlení pythagorejců až k svého druhu zbožtění čísel. A zase nahlédnutí do mezer tohoto přístupu pomohl posunout matematiku dál.
Každý rok začínám s tím, že matematika slouží 1) k rozvoji určitého druhu myšlení, 2) k řešení některých praktických problémů (a nikdo neví, kdy se mu co bude hodit), 3) a ne naposledy k postupu do vyššího ročníku. Ať se nám letos daří!