středa 1. září 2010

Motto letošního roku: Nebojte se matematiky, ta se musí bát vás! Vyslovit se dá cokoliv, dokázat jen něco!

Po letošním srpnovém přezkoušení z matematiky, kdy jsem se podílel na několikanásobném neúspěšném dolování znalostí z matematiky, nebo - chcete-li - matematických kompetencí, jsem se rozhodl předstoupit před studenty s mottem pro letošní rok: "Nebojte se matematiky, ta se musí bát vás! Vyslovit se dá cokoliv, dokázat jen něco!"
Bez matematiky by se lidstvo nedostalo tam, kde dnes je. Nemyslím ekonomickou a ekologickou krizi, ale stupeň technologie. Matematika pomohla využít vod Nilu k zavlažování Egypta, matematika pomohla "plánovat" starověké zemědělství Mezopotámie, matematika dovedla abstraktní myšlení pythagorejců až k svého druhu zbožtění čísel. A zase nahlédnutí do mezer tohoto přístupu pomohl posunout matematiku dál.
Každý rok začínám s tím, že matematika slouží 1) k rozvoji určitého druhu myšlení, 2) k řešení některých praktických problémů (a nikdo neví, kdy se mu co bude hodit), 3) a ne naposledy k postupu do vyššího ročníku. Ať se nám letos daří!

Žádné komentáře:

Okomentovat